Abbe Sp. p
Blog

W czerwcu 2016 r. został złożony wniosek o udostępnienie w BIP lub przesłanie na adres e-mail / skrzynkę e-puap skanów wszystkich decyzji administracyjnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych wydanych przez Ministra w roku 2015 r. W trakcje 4 letniego postępowania wydano następujące akty prawne: 4 decyzje administracyjne Ministra Budownictwa oraz Ministra Rozwoju (wszystkie odmowne), 2…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania decyzje z roku 2015 Komisji Odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych jawne cz. 4 (ostatnia) została wyłączona

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2019 r. sygn. I OSK 386/17 NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Infrastruktury oraz wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2019 r. sygn. I OSK 1020/17 NSA oddalił kolejną skargę kasacyjną Ministra Infrastruktury, tym samy postępowania wszczęte w 2016 wchodzą kolejny – znaczący etap postępowania.   przygotował: Michał Marcińczak

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania DECYZJE Z LAT 2010 – 2015 R. KOMISJI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH JAWNE CZ.3 została wyłączona
Abbbe_rola

W dniu 1 maja 2016 roku minął 12-letni  okres  ochronny  na  zakup  ziemi  rolnej w Polsce przez cudzoziemców. Z tego względu, w dniu 4 marca 2016 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293). Była to kolejna próba uregulowania kwestii…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania Grunt rolny: Nabycie oraz sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat od nabycia została wyłączona

„Niestety muszę się martwić, aby obrońcy państwa nie przeczytali tego czego zabraniają czytać” Hans-Hermann Hoppe   Poniżej przedstawiamy kolejność etapów postępowania (do pobrania): 2017.07.19 – wniosek 2017.08.17 – skarga na bezczynność 2017.12.14 – wyrok WSA Lublin II SAB_Lu 142 17   przygotował: Michał Marcińczak  

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania Opinie Komisji Arbitrażowej w trybie art. 157 ugn – jawne została wyłączona

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2017 r. WSA w Warszawie (poniżej wyrok) sygn. II SA/Wa 1146/17 po raz kolejny orzekł  o jawności decyzji KOZA z 2015 r.: Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1665/16 jednoznacznie przesądził, mając na względzie…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania Decyzje z 2015 r. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych jawne cz.2 została wyłączona

Po raz kolejny (poprzedni wpis: decyzje z roku 2015) staraniem partnerów Abbe Buczek – Marcińczak sp. partnerska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję I i II instancji  Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie odmowy udostępnienia decyzji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych (KOZA) z lat 2010 – 2014 r. do pobrania: 2017.03.13 WSA Warszawa_Abbe_sp.p  …

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania Decyzje z lat 2010 – 2014 r. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych jawne została wyłączona

Art. 61 Konstytucji: Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania Decyzje z 2015 r. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych jawne została wyłączona

W ostatnich dwóch latach zostały opracowane dwa znaczące raporty dotyczące funkcji biegłego sądowego: a) Helsińska Fundacja Prawa Człowieka: Biegli sądowi w Polsce b) NIK: Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości Rekomendacje dla powyższych raportów są wspólne: 1.  Konieczne jest odrębne, całościowe i ustawowe unormowanie regulacji dotyczących biegłych sądowych i instytutów specjalistycznych. 2. Zmiany  wymaga  system  ustanawiania …

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania biegli sądowi ds. wyceny nieruchomości cz. I została wyłączona

W środowisku rzeczoznawców majątkowych trwa dyskusja na temat zwiększającej się liczby uprawnień w szczególności po tzw. „deregulacji”. Po szczegółowej analizie materiałów przekazujemy precyzyjne dane dotyczące liczby nadanych uprawnień rzeczoznawców majątkowych według lokalizacji (z okresu 1992 – 2016): geolokalizacja nr 1 Geolokalizacja nr 1 zawiera zgeokodowane adresy rzeczoznawców majątkowych wg. rejestru Ministra Infrastruktury i Budownictwa. kartogram…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania liczba nadanych uprawnień rzeczoznawców majątkowych wg lokalizacji (lata 1992 – 2016) została wyłączona

Zgodnie z art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków,   o których mowa w art. 158 i art. 175 ust. 1, 3 i 4, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne: a) upomnienie b) nagana c) zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy…

Czytaj dalej...
 • Posted By: admin
 • Możliwość komentowania komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (KOZA) – liczba postępowań lata 1999 – 2018 została wyłączona
 • 1
 • 2