przedsiębiorstwo – środki trwałe

IV kwartał 2017 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania wraz z Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. określenia wartości rynkowej środków trwałych związanych z przejęciem, branża: hotelarska