amortyzacja

I kwartał 2015 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię dotyczącą budynku handlowo-usługowego do, celów amortyzacji środków trwałych