aktualizacja uw

IV kwartał 2013 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię na podstawie której użytkownik wieczysty skutecznie wypowiedział opłatę roczną (art. 81 ugn) jednostce samorządu terytorialnego. Opinia o wartości nieruchomości będąca podstawą wypowiedzenia – została poddana ocenie Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – wynik postępowania: ocena pozytywna.