nakłady

III kwartał 2013 r. rzeczoznawcy majątkowi dla jednej z sieci marketów dokonali oszacowania wartości nakładów koniecznych jakie poniósł użytkownik wieczysty (art. 77 ust. 4 ugn). Wartość oszacowanych nakładów ok. 1 200 000 zł.