łąka

III kwartał 2014 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali określenia wartości nieruchomości rolnej (łąki 3 ha), woj. łódzkie, powiat piotrkowski