przedsiębiorstwa

II kwartał 2014 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP),
branża: owocowo – warzywna