nieruchomość komercyjna

IV kwartał 2014 r. rzeczoznawcy majątkowi oszacowali nieruchomość komercyjną dla celu rozliczenia między dwoma operatorami publicznymi. Dodatkowo została określona wartość: a) wartość prawa użytkowania b) wartość służebności przesyłu c) wartość ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości z tytułu: dostępu do licznika energii elektrycznej, dostępu do złącza agregatu, posadowienia na dachu budynku skraplacza klimatyzatorów