spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

IV kwartał 2015 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania wartości lokalu mieszkalnego, Łódź