grunty rolne

II kwartał 2014 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię dotyczącą określenia wartości gruntów ornych z zasiewami oraz łąk i pastwisk, woj. łódzkie, pow. łęczycki