wyłączenie z produkcji rolnej

III kwartał 2015 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię dotyczącą nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej (art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)