lofty

III kwartał 2015 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania portfolio loftów dla indywidualnego inwestora, Łódź