ciepłociąg

IV kwartał 2015 rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (ciepłociąg – DN500, DN250). SOU – strefa ograniczonego użytkowania – ok. 830 m2