linia elektroenergetyczna

I kwartał 2015 rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (napowietrzna linia elektroenergetyczna – 110kV)