opłata adiacencka

III kwartał 2013 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali analizy rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie Łodzi w celu określenia potencjalnej opłaty adiacenckiej jaką będzie zobowiązany opłacić inwestor dokonujący podziału nieruchomości. Szacowana wartość nieruchomości
ok. 4 000 000 zł