mieszkaniowe_7

dom mieszkalny jednorodzinny

III kwartał 2015 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię dotyczącą nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym