zakład produkcji biofarmaceutycznej

II kwartał 2016 r. rzeczoznawcy majątkowi wykonali opinię dotyczącą nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią labolatoryjno-biurową ​(zakład produkcji biofarmaceutycznej)