Abbe Sp. p

Wycena nieruchomości

Działamy na terenie województwo łódzkiego. Na zlecenie indywidualnych klientów świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Wyceny sporządzamy dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia ceny w transakcji kupna-sprzedaży
 • zamiany i zwrotów nieruchomości
 • aportów do spółek prawa handlowego
 • ustalenia odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości
 • ustalenia odszkodowań za utratę wartości nieruchomości w wyniku inwestycji liniowych
 • ustalenia wysokości opłat skarbowych
 • audytów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • spraw spadkowych, sprawozdań finansowych
 • sądowych i komorniczych
 • skarbowo – podatkowych
 • odszkodowań
 • określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ubezpieczeniowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenie opłat adiacenckich i renty planistycznej
 • opłata planistyczna
 • aktualizacji stawek czynszów
 • inne
nasze realizacje

Nieruchomości mieszkaniowe
Oferta nasza w zakresie nieruchomości mieszkaniowych obejmuje:

Domy mieszkalne

 • domy mieszkalne jednorodzinne wolnostojące
 • domy mieszkalne jednorodzinne z zabudowie bliźniaczej, szeregowej
 • domy mieszkalne wielorodzinne
 • domy mieszkalne w budowie
 • domy mieszkalne w remoncie
 • domy mieszkalne w fazie projektu
Lokale mieszkalne

 • prawo odrębnej własności
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z założoną księga wieczystą
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez założonej księgi wieczystej
 • lokale niewyodrębnione
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • projektowane lokale (do wydzielenia)
 • adaptacja strychu
 • wyliczenia nakładów jakie poniósł najemca na wykończenie lokalu
Działki pod budownictwo jednorodzinne

 • prawo odrębnej własności
 • działki pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego
 • działki budowlane przed podziałem
 • działki budowlane po podziale
 • kompleks działek budowlanych
Miejsca postojowe i garaże

 • garaże wolnostojące
 • garaże wielostanowiskowe
 • miejsca postojowe
Nieruchomości komercyjne

Oferta nasza w zakresie nieruchomości komercyjnych obejmuje:

 • wycena budynków biurowych
 • wycena budynków handlowych i usługowych
 • wycena kamienic
 • hale produkcyjne
 • hale magazynowe
 • stacje paliw
 • hotele i ośrodki wypoczynkowe
 • grunty inwestycyjne
Opłaty publiczne

Oferta nasza w zakresie opłat publicznych obejmuje:

 • sporządzenie operatu szacunkowego dla opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • sporządzenie operatu szacunkowego dla opłat adiacenckich
  • z tytułu podziału nieruchomości
  • z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
  • z tytułu scalenia i podziału
 • sporządzenie operatu szacunkowego dla opłat planistycznych
Wyceny służebności

Oferta nasza w zakresie wyceny służebności obejmuje:

 • wycena służebności przesyłu:
  • z tytułu budowy urządzeń energetycznych
  • z tytułu budowy urządzeń wodnych
  • z tytułu budowy urządzeń kanalizacyjnych
  • z tytułu budowy urządzeń gazowych
  • z tytułu budowy urządzeń parowych
  • z tytułu budowy urządzeń telekomunikacyjncyh
 • określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycena służebności gruntowych
 • wycena nieruchomości osobistych
Wyceny odszkodowań

Oferta nasza w zakresie wyceny odszkodowań obejmuje:

 • wycena nieruchomości wywłaszczonych
 • określenie zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek wywłaszczenia części nieruchomości
 • wycena nieruchomości z tytułu przejęcia pod drogę publiczną
Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Oferta nasza w zakresie nieruchomości rolnych i leśnych obejmuje:

 • wycena gospodarstw rolnych
 • wycena lasów
 • wycena zasiewów i upraw
 • wycena sadów i plantacji
 • wycena stawów rybnych
 • wycena budynków i budowli rolniczych
 • wycena nieruchomości agroturystycznych i rekreacyjnych
Wycena nieruchomości nietypowych

Oferta nasza w zakresie wyceny nieruchomości nietypowych obejmuje:

 • wycena nieruchomości zabytkowych
 • wycena budowli
 • wycena nieruchomości z zabudową do rozbiórki
 • wycena obiektów sportowych
 • wycena szkoły, przedszkola
 • wycena szpitala