Abbe Sp. p

Wycena nieruchomości

Działamy na terenie województwo łódzkiego. Na zlecenie indywidualnych klientów świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Wyceny sporządzamy dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia ceny w transakcji kupna-sprzedaży
 • zamiany i zwrotów nieruchomości
 • aportów do spółek prawa handlowego
 • ustalenia odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości
 • ustalenia odszkodowań za utratę wartości nieruchomości w wyniku inwestycji liniowych
 • ustalenia wysokości opłat skarbowych
 • audytów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • spraw spadkowych, sprawozdań finansowych
 • sądowych i komorniczych
 • skarbowo – podatkowych
 • odszkodowań
 • określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ubezpieczeniowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenie opłat adiacenckich i renty planistycznej
 • opłata planistyczna
 • aktualizacji stawek czynszów
 • inne
nasze realizacje

Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
Opłaty publiczne
Wyceny służebności
Wyceny odszkodowań
Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
Wycena nieruchomości nietypowych