Abbe Sp. p

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna wartość przedsiębiorstwa, przez którą należy rozumieć zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki. Główna wartość położona jest na przyszłość, a nie przeszłość, oraz na realne przychody, a nie zysk księgowy.

W zagranicznej i polskiej literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się trzy podejścia do wyceny przedsiębiorstw: majątkowe, dochodowe i porównawcze (rynkowe, mnożnikowe).

MajątkoweDochodowePorównawcze (rynkowe, mnożnikowe)
 • Księgowa
 • Skorygowanych aktywów netto
 • Wartości likwidacyjnej
 • Wartości odtworzeniowej
 • Zdyskontowanych:
  • zysków
  • przepływów pieniężnych
  • dywidend
  • EVA
 • Skorygowanej wartości bieżącej (APV)
 • Mnożniki oparte na spółkach giełdowych
 • Mnożniki oparte na transakcjach na rynku prywatnym

Zakres usług:

 • wycena przedsiębiorstw
 • zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • aport
 • wycena udziałów w spółce z o. o.
 • kupno / sprzedaż przedsiębiorstwa (przejęcia, fuzje, rozliczeni między wspólnikami)
 • wycena znaków towarowych
 • wyceny dla spraw sądowych